ЛОБИЗМЪТ – СЪГЛАСУВАНЕ НА ИНТЕРЕСИТЕ

15.00 лв.

Категория:

Описание

ЛОБИЗМЪТ – СЪГЛАСУВАНЕ НА ИНТЕРЕСИТЕ
Дончо Иванов
Цена: 15.00 лв.
Мекa корица
200 стр.

“Лобирането е специфична дейност, която далеч надхвърля конституционното право на гражданите да отправят петиции и предложения до държавните органи и в една или в друга форма често съпътствува държавното управление на различни равнища. Тя се осъществява от името на трето лице срещу заплащане в защита на определени частни или групови интереси. За осъществяване на принципите на прозрачност във взаимодействието между държавата и обществото и за пресичане на корупцията в тази сфера, е необходимо установяването на ясни правила за механизмите на въздействието на частни лица и организации върху вземането на решения от органите на изпълнителната и законодателната власт с цел недопускане на задкулисен натиск и конфликт на частните и обществени интереси. Постигането на тази цел е сложен и комплексен процес на приемане на нови законодателни и етични норми, а същевременно и на утвърждаване на нови практики и антикорупционна и политическа култура“.