Дончо Иванов

Дончо Иванов е роден на 22.12.1960 г. в гр. Карнобат. Служил във ВНВМУ „Н.Й.Вапцаров”- Варна, Завършил е журналистика в СУ „Кл. Охридски”. Член на НД ”Екогласност” и Профсъюз „Подкрепа”. През 1989 г. е вицепрезидент на КТ „Подкрепа” и член на Национален координационен съвет на СДС през 1990 г. Работил е като журналист в БНТ, БТА, вестник „Демокрация”. Издател и главен редактор на парламентарен седмичник „Дебати”, изпълнителен директор на Информационна агенция „Балкан”. Автор на монографии „Минало като в роман” (с Марко Семов) и „Полемики за Захари Стоянов”. Основател и пръв председател на Съюз на журналистите „Подкрепа”. Хоноруван преподавател в УНСС, магистърска програма „Национална сигурност”. Основател и главен секретар на екологични организации – Движение „Зелена България”, Български зелен кръст, Алианс на неправителствените природозащитни организации „Витоша 2002”. Ръководител и изпълнител на проекти – виртуален бизнес инкубатор, подпомагане на малък и средн бизнес, устойчиво развитие на български общини, гражданско общество и администрация, модерният град и националната идентичност. Член на Българска асоциация по водите, Съвет за обществени консултации към 41-то НС, Висш експертен екологичен съвет, Национален консултативен съвет по горите, Комитет по наблюдение и постоянни работни групи към Оперативна програма Околна среда и Програма за развитие на селските райони. Председател на гражданско сдружение „Хармония”.