Виртуалната кръчма. Мъжки приказки

18.00 лв.

Описание

„Виртуалната кръчма. Мъжки приказки“

Автор: Панайот Карагьозов

Художник на корицата: Петя Давидкова

Обем: 178 стр.

Цена: 18 лв.

ISBN 978-954-553-427-0

Във Виртуалната кръчма се пие виртуално, но се разказва реално – съобразно клиентелата и броя на питиетата..

Посетителите могат да избират от менюто на своите смартфони и компютри ресторантския интериор, дали да бъдат разказвачи или слушатели и с кого да пият и споделят.  Клиентите могат едновременно да са под карантина и в бара, да бъдат с жените си и без тях, у дома си и в любимата кръчма, с колеги от работата и с приятели на другия край на
света.

Като истинските кръчми „Виртуалката“ приютява познати и непознати. Тя е онлайн изобретение, имитиращо традиционно питейно заведение – винаги отворено за хора с недоизпито минало и недоразказани истории.

Но накрая все някой трябва да плати. В брой или с карта.
И както често се случва, май и във Виртуалната кръчма ще плати по-бедният.

 

За автора:

Панайот Карагьозов завършва Славянска филология в Софийския университет и защитава докторати по сравнително славянско литературознание и полска литература в Карловия университет в Прага. През 1987 г. постъпва на работа в СУ, където през 2005 г. става доктор на филологическите науки, а от 2006 г. е професор; заемал е всички изборни длъжности във Факултета по славянски филологии – ръководител на Катедрата по славянски литератури (2005–2009), зам.- декан (1994–1997) и
декан (2007–2015). От 2004 г. е директор на Летния семинар по чуждестранна българистика.

Той е автор на осем книги, сред които монографиите „Самосознание словесности. Историографии славянских литератур“, „Някогашните славяни днес“ и „Славянските свети мъченици. Светост и канонизация; хроника и типология; критика и апология на славянското мъченичество“. Карагьозов има впечатляващ брой статии, публикувани на девет езика в научната периодика на дванайсет европейски страни, Япония, Канада и
САЩ. Бил е гост-професор в Карловия университет в Прага (1997–2002) и Хокайдския университет в Сапоро (2002–2003) и е изнасял лекционни цикли в редица славянски университети.

За заслуги за развитието на полонистиката и славистиката е награден с  полски и чешки правителствени ордени и университетски отличия. Носител е на почетния знак на Софийския университет със синя лента.

Карагьозов е преводач на полска поезия, публикувана в стихосбирките „Целувки. Мария Павликовска-Ясножевска“, „Фрашки и целувки“, „Това тяло можеше да бъде мое“ и антологията „Полската поезия между двете световни войни“.

„Виртуалната кръчма. Мъжки приказки“ е неговият дебют в художествената проза.