PR като обект на познание

16.00 лв.

Описание

„PR като обект на познание“

Автор: Венцеслав Бондиков

Художник на корицата: Петя Давидкова

Обем: 216 стр.

Цена: 16 лв.

ISBN: 978-954-553-315-0

Монографията „PR КАТО ОБЕКТ НА ПОЗНАНИЕ (към философията на пъблик рилейшънс)“ е посветена изцяло на въпроси, свързани с пъблик рилейшънс. Някои от идеите, разработени в тази книга, авторът е публикувал през годините, а други формулира за първи път, воден от дълбокото убеждение, че на определена степен от своето развитие нито една наука не може да върви напред, ако не направи самата себе си обект на познанието. Подобен процес на преосмисляне е необходимо условие за по-нататъшното развитието на теорията и практиката на PR.

Без да твърди, че е единствено прав в своите теоретични разсъждения по поставените проблеми, авторът защитава схващането, че самото им дефиниране е предпоставка за разчупване на стереотипите, на шаблоните и преминаване от парадигма към полемика.

Проф. д-р Венцеслав Бондиков е дългогодишен преподавател в катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама“ на Факултета по журналистика и масова комуникация при Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Чете лекционни курсове по дисциплините „Методи за изследване на масовата комуникация“, „Маркетинг“ и „Манипулации в комуникацията“. Преподавал е и в Русенски университет „Ангел Кънчев“, Варненски свободен университет, Нов български университет, УниБит. Научните му интереси са в областта на емпиричните социални изследвания, интегрирани маркетингови комуникации и манипулациите в комуникацията. Автор е на монографиите: „Кандидат-студентите пред вратите на университета“ (1994); „Съпоставимост на емпирични изследвания“ (1997); „Новини и сондажи. Представяне на проучвания на общественото мнение в печата“ (в съавторство с проф. д-р Минка Златева) (1999); „Манипулации в комуникацията“ (2007); „Манипулация и социална комуникация“ (2009); „Манипулация и публична комуникация: митове и реалности“ (2011); „Методи за изследване на масовата комуникация. Към методологията на социалните изследвания“ (в съавторство с проф. дфн Борис Чакалов) (2015); „Методи за изследване на комуникацията в Интернет“ (2016). Съставител и научна редакция на сборниците: „Комуникацията в дигиталната епоха“ (2017) и „Комуникация, медии, манипулация“ (2019).