Скритата история

20.00 лв.

Описание

 „Скритата история. Полемики“

Автор: Стефан Дечев

Художествено оформление: Петя Давидкова

Обем: 412 стр.

Формат: 165 х 235 мм

Цена: 20 лв.

ISBN 978-954-553-311-2

 

Поместените в настоящия сборник статии са писани от позицията, че е необходима цялостна преоценка на българската историческа парадигма, въпреки съпротивата на консервативното или по-скоро инертно националистическо статукво, отгледано най-вече в изолацията на „късния комунизъм“. Просто назря моментът да бъдат зададени определени въпроси: Възможно ли е нашите исторически категории, понятия, цялостното ни възприятие за отминалата реалност да са просто погрешни? Дали не са неадекватни наблюденията ни за миналото, четенето на изворите, с които разполагаме, общата национална рамка, в която мислим това минало, образованието ни и „очилата“, които то ни поставя? Дали пък нашите собствени идеи за миналото не са продукти на историята в даден отрязък от време, в който се е случило да живеем ние или нашите учители? Можем ли да направим решителна крачка напред, без да хвърлим светлина върху съществуващите конфигурация и йерархични зависимости? В този смисъл някои от текстовете, без да представляват сами по себе си революционни открития или да засягат цялата професионална общност, бяха посрещнати със съпротива от немалка част от нея.

Стефан Дечев завършва история в СУ „Св. Климент Охридски“. Специализира в Амстердамския университет и Централноевропейския университет в Будапеща. Специалист е по модерна и съвременна българска история и историография. Бил е гост-преподавател в Университета Комплутенсе в Мадрид и в университета в Грац. Автор е на книгите „Политика, пол, култура. Статии и студии по нова българска история“ (2010) и „Who are Our Ancestors? Race, Science and Politics in Bulgaria 1879-1912“ (2010). Съставител и научен редактор на сборника „В търсене на българското: Мрежи на национална интимност XIX-XXI“ (2010). Преподавател в Югозападния университет в Благоевград и Софийския университет. Референт на множество международни форуми, сред които в университетите в Харвард, Бъркли, Колумбия, Тексас и др. До скоро бе част от международен интердисциплинарен изследователски проект на Лондонския университет, озаглавен „Храна и хранене в Източна Европа от перспективите на културата и общественото здраве“, резултатите от който бяха публикувани в European Journal of Nutrition.