HHhH (Мозъкът на Химлер се нарича Хайдрих)

Награда „Гонкур за първи роман”, 2010 г. и Награда на читателите на пош изданията, 2011 г.

Книгата не е в наличност.

Още