Втората световна война в съвременната европейска литература (среща с Катя Петровская)

VTORA-SVETOVNA-LOGO

Срещите в уютната читалня с барче на приятелите ни от Orange отдавна са се превърнали в традиция. А амбициозните проекти на екипа на „Парадокс“ дават достатъчно поводи. Без да е търсена нарочна аналогия, точно на 22 юни (2016 г.) приятели, читатели, сътрудници, журналисти, преводачи – посрещнахме в „Ориндж“ гостенката ни Катя Петровская. Това е поредната (последна до вчера) част от инициираните от Издателството

РАЗГОВОРИ ЗА ЛИТЕРАТУРА :

НАЗОВАВАНЕ НА ТРАГЕДИЯТА. Втората световна война в съвременната европейска  литература.  Един дискусионен прочит на темата през книгата
„Може би Естер“ на Катя Петровская, с участието на авторката,
и още през романите „Крематорът“ от Ладислав Фукс и „Като бяло петно на каратата“ от Шерко Фатах.

1Crematorium-PRESS-edit1Kato-bialo-poleВ срещата участват проф. д-р Тотка Монова, Роберт Леви, преводачите
Александър Александров и Милен Милев, както и всички изкушени читатели, журналисти, приятели.

Най-напред проф.д-р Тотка Монова очерта визията на един цитат от само две думи: „мега смърт“. После Роберт Леви представи „белите петна на картата“ в романа на Фатах: държави и човешки души – много повече от чисто геополитическо или духовно противопоставяне.

К.Петровская (kh.vgorode.ua) Гостенката ни – писателката Катя Петровская (обгрижвана от двама преводачи), прибави болезнено личния момент в „конструкцията Мега Смърт“ – разбрахме, че нейният дядо е бил сред обречените, а дядото на днешния нейн съпруг – сред палачите. И още интересни неща за романа и от процеса на създаването му.

VTORA-SVETOVNA-LOGO