„В търсене на по-добър свят“ / „Целият живот е решаване на проблеми“

40.00 лв.

Описание

„В търсене на по-добър свят“ / „Целият живот е решаване на проблеми“

Автор: Карл Попър

Преводач и автор на студията: Камен Лозев

Оформление на корицата: Дизайн студио „Апарт“

Обем:  410 стр.

Цена: 40 лв.

ISBN 978-954-553-432-4

 

Карл Раймунд Попър (1902-1994) е австрийско-британски философ и общественик. Смятан за един от най-влиятелните философи на науката и виден представител на либерализма на 20 век. Писал е също много за обществената и политическата философия. Еднакво известен с отричането на емпирично-индуктивисткото обяснение на научния метод чрез издигане на емпиричната фалсифицируемост до критерий за разграничаване на научната теория от не-науката и с енергичната си защита на либералната демокрация и принципите на социалната критика. Според него „Отворените общества не поддържат един-единствен възглед за „истина“, а по-скоро се опитват да установяват закони и институции, които позволяват на хора с различни възгледи да живеят заедно в мир“.

 

Триумфът на свободата и демокрацията в Европа демонстрира, че Карл Попър бе прав. Неговото послание към бъдещето е, че трябва да останем нащрек и че критическата рационалност е необходимо условие за съвместното съществуване на хората и народите в достойнство и мир.

Хелмут Кол, 1992, из Уводни думи към автобиографията на Карл Попър

 

Книгата е мощна и проникновена защита на демокрацията, навременна, много интересна и много добре написана.

Бъртранд Ръсел за Отвореното общество и неговите врагове

 

Не си поставяй за цел да създаваш щастие с политически средства […] Накратко: моята теза е, че човешкото страдание, а не щастието, е най-неотложният проблем на рационалната социална политика.

Карл Попър, из Утопия и насилие, 1943

 

Силата на идеите […] е поне толкова важна, колкото тази на физическите ресурси.

Карл Попър, из Историята на нашето време, 1956

 

Мирът е необходим. Може би той трябва да се отвоюва и за дълго да се защитава в бъдеще […] Оптимизмът обаче е дълг.

Карл Попър, из Необходимостта от мир, 1993

 

Аз съм на мнение, че управниците рядко надхвърлят средното ниво както в морално, така и в интелектуално отношение, а често са и под него […] Струва ми се, че е истинска лудост всички наши политически усилия да се основават върху слабата надежда, че ще имаме успех при избора на превъзходни или даже компетентни управници.

Карл Попър, из Отвореното общество и неговите врагове, том I

 

Това е целта на всяка цивилизация – да се намали ролята на насилието и страха в човешкия живот.

Карл Попър, из Нов предговор към моите български читатели, 1992 г., Отвореното общество и неговите врагове, том I