Цветан Тодоров

Цветан Тодоров е световно известен теоретик на литературата и историк на идеите. От 1963 г. живее във Франция. Автор е на повече от трийсет книги, писани на френски и превеждани на много езици. Сред последните му трудове, публикувани в превод на български, са: Несъвършената градина (изд. „Нов български университет”, София, 2004), Страхът от варварите (изд. „Изток-Запад”, София, 2009), Духът на Просвещението (Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, 2009).