Полина Илиева

Полина Алиева

Родена през 1981 г. в София, България. Завършва “Стенопис” в Националната художествена академия, София.
Освен с изкуство се занимава и с това да пише и публикува приказки за деца, повечето посветени на малкия и син.