Катержина Тучкова

Катерина Тучкова е родена през 1980 г. и е чешки писател, критик и изкуствовед. Придобива голямата си популярност като автор на „Богините на Житкова“, които се превърнаха в бестселър в Чехия. Следва история на изкуството, чешки език и литература, които впоследствие умело съчетава в „Богините от Житкова“. Романът печели няколко престижни литературни награди като „Магнезия Литера“ (2013) и „Чешка книга“ (2013). До момента продажбите надхвърлят 110 000 екземпляра.

В края на 1990 г. в архивите на Министерството на вътрешните работи един файл очаква да бъде открит – едно досие, изготвено от поделенията на ДС за врага на държавата – собствената й леля. Без да може да повярва, Дора разплита подробности за неизвестни досега съдби, както в собственото си семейството, така и в семействата на други богини…

Романът на Катерина Тучкова е очарователна история за женската душа, магията и част от нашата скрита обща източноевропейска история.

„Без спомените си Дора би полудяла в интерната и после в Бърно. Те я крепяха и сега. И ставаха още по-ярки и по-цветни всеки път, когато тя откриеше нещо, допълващо пръснатата мозайка на историята на житковския род богини – все едно дали ставаше въпрос за жени, съдени за магьосничество преди векове, или за такива, изправяни пред съда на Ухерске Храдище преди няколко десетилетия. Познаваше ги от издирените документи също тъй интимно, както познаваше Сурмена. Чакай, чакай – дали наистина бе познавала Сурмена?“

Произведения:

„Богините на Житкова“