Илия Ангъчев

Илия Ангъчев (Личо) е роден през 1938 г. в г. Лясковец. Още в детството си се включва в оркестъра на баща си като барабанчик, за да се издигне до пулта на диригент на военен духов оркестър. Композира маршове, хора, друга музика. По-късно, след като завършва Централния институтза усъвършенстване на учители, работи като учител по музика.
Ангъчев е автор на книгите „Из живота на лясковските музиканти”- 2003, „Кратка морфология на циганския диалект на Лясковец” – 2008 г. и „Българско-цигански речник”, издаден през 2010 година и „Циганско български речник”, 2011 г., издание на „Парадокс”.