Даниел Банулеску

„Най-хубавият роман на всички времена“ – свръхИронично заглавие на книга със свръхИронично посвещение:

„Тази книга е посветена на мен. Цял живот съм искал да напиша такава книга. Жалко, че не стана по-хубава.“

Напълно в стила на един от най-скандалните, но и най-обичани съвременни румънски писатели, който постоянно преекспонира собствената си персона в социалното пространство и превръща хиперболизацията на своя АЗ и СвръхАЗ в основна линия на творческо и обществено поведение.

Роден на 31 август 1960 г. в Букурещ, Даниел Банулеску  завършва инженерство, но работи като коректор, репортер и нощен пазач.

Той твърди, че е направил „румънската литература протеже на фустите“ (вероятно заради силния еротичен заряд в неговата поезия) и определя мястото си в нея, говорейки за себе си в трето лице: „Въпреки че познава стотици колеги, които са по-талантливи от него, скромният и недодялан автор вижда само три възможности за голяма литература в Румъния: поетът Даниел Банулеску, романистът Даниел Банулеску и драматургът Даниел Банулеску. “

Произведения:

Най-хубавият роман на всички времена